Tietoa hautajaisista

Tietoa hautajaisista

Tältä sivulta löydätte lisätietoja hautajaisjärjestelyistä sekä hautajaisiin liittyvistä yleisistä käytänteistä. Painamalla otsikkoriviä saatte esille lisätiedot. Painamalla otsikkoriviä uudestaan, lisätiedot sulkeutuvat.
Jos ette löydä vastausta kysymykseenne tai tahdotte keskustella hautajaisneuvonantajan kanssa, voitte soittaa asiakaspalvelunumeroomme 09 4257 9699.

Alla myös kaksi ladattavaa muistilistaa, joista voi olla apua:

Muistilista hautajaisten järjestäjälle Perunkirjoituksen muistilista

Kuolemantapauksen jälkeen

Kuolleeksi toteaminen ja vainajan säilytys

Kuolleeksi toteaminen ja vainajan säilytys

Kun henkilö menehtyy sairaalassa tai muussa terveydenhuollon piirissä olevassa laitoksessa, hänet toteaa kuolleeksi paikalla oleva lääkäri. Tämän jälkeen hänet siirretään sairaalan kylmätiloihin.

Mikäli henkilö menehtyy sairaalan ulkopuolella, kuten kotonaan, paikalle kutsutaan pelastuslaitos, jonka henkilöstö toteaa henkilön kuolleeksi. Tämän jälkeen vainaja siirretään sairaalan kylmätiloihin. Kuljetus sinne on viranomaiskuljetus, jonka suorittaa joko sairaalan henkilökunta tai tätä varten palkattu ulkopuolinen henkilöstö, usein hautaustoimisto. Mikäli tämän kuljetuksen hoitaa jokin hautaustoimisto, se ei sido omaisia hautauspalvelujen osalta.

Vainajaa säilytetään ruumishuoneella siihen asti, kunnes omaiset ovat päättäneet hautajaisjärjestelyistä, muun muassa valinneet arkun. Terveydensuoja-asetusten perusteella arkku on aina pakollinen kaikille vainajille sairaalan ulkopuolella. Hautajaisjärjestelyiden varmistuttua vainaja puetaan ja asetetaan arkkuun sekä kuljetetaan ruumisautolla valitun siunauskappelin yhteydessä olevaan kylmiöön odottamaan siunausta tai saattohetkeä. Vaihtoehtoisesti hänet viedään suoraan krematorioon tuhkattavaksi tai hautausmaalle arkkuhautausta varten.

Hautauslupa, kuolintodistus ja vainajan virkatodistus

Kuolintodistus, hautauslupa ja vainajan virkatodistus

Kuolemantapauksen jälkeen tehdään kuolinsyyntutkinta. Tarvittavista tutkimuksista riippuen tämä voi kestää jopa muutaman viikon. Silloin kun kuolinsyy on selkeä, menee kuolinsyyntutkintaan yleensä vain muutama päivä. Kun kuolinsyy on selvitetty, laatii hoitava lääkäri kuolintodistuksen, allekirjoittaa hautausluvan sekä tekee ilmoituksen kuolemasta väestötietojärjestelmään.

Kuolintodistus on tärkeä oikeuslääkinnällinen ja tilastollinen asiakirja, jolla osoitetaan, että kuolinsyyn selvitys on saatettu loppuun ja ruumiin saa haudata tai luovuttaa lääketieteellistä käyttöä varten. Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy.

Hautauslupa tarvitaan tuhkaamista ja hautaamista varten. Hautaluvan saa yleensä joko sairaalasta osastosihteeriltä, palvelukodin hoitavalta lääkäriltä tai jossain tapauksissa vainajan terveyskeskuksesta. Lupa annetaan sille henkilölle, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautaamisesta tai hautaustoimiston edustajalle.

Hautajaisia voi alkaa jo järjestemään, vaikka kuolintodistusta ei olisi vielä kirjoitettu. Vainajaa ei yleensä kuitenkaan siirretä sairaalasta pois ennen kuin hautauslupa on valmis ja tarve lisätutkimuksille on näin ollen poissuljettu. Kuolintodistusta ei tarvita pankki- ja virastoasioiden hoitamiseksi.

Kuolintodistus

  • Oikeuslääkinnällinen ja tilastollinen asiakirja
  • Kuolinsyyn lisäksi siitä ilmenee, että kuolinsyyn selvitys on viety loppuun säännösten mukaisesti

Hautauslupa

  • Asiakirja, joka todistaa, että vainaja voidaan haudata eli lupa hautaamiseen
  • Toimitettava hautaustoimistoon tai suoraan hautaustoimeen ja tuhkaushautauksissa myös krematorioon

Vainajan virkatodistus

  • Todistus, johon on kirjattu tieto kuolemasta
  • Saatavissa maistraatista tai kirkkoherranvirastosta
  • Välttämätön vainajan ja kuolinpesän asioidenhoidossa pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja muiden viranomaistahojen kanssa

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyjen aloittaminen

Hautajaisjärjestelyjen aloittaminen

Hautajaiset järjestetään useimmiten muutaman viikon kuluttua kuolemantapauksesta. Hautaustoimistoon voi olla yhteydessä heti kuolemantapauksen jälkeen. Hautajaiset voidaan järjestää hyvinkin nopealla aikataululla, mutta yleensä järjestelyille sovitaan 2-3 viikkoa.

Hautajaisten järjestäminen koostuu monesta eri vaiheesta ja näihin liittyvistä valinnoista. Tärkeimpiä pohdintojen aiheita ovat siunaus- tai saattopaikan valinta sekä hautaustavan ja hautapaikan valinta. Hautajaiset ovat vainajan viimeinen perhejuhla ja aluksi onkin hyvä rauhassa miettiä, minkälaiset hautajaiset haluatte järjestää. Vainajan persoonaa ja mieltymyksiä voi tuoda esille esimerkiksi hautajaistilaisuuden ohjelmassa ja siihen valittavissa musiikkiesityksissä, arkun ja uurnan mallissa, värityksessä ja kuvioinnissa, kukkalaitteisiin valittavissa kukkalajikkeissa ja mahdollisen hautakiven koristelussa.

Apua hautajaisten suunnittelussa

Hautausneuvonantajamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissä hautajaisjärjestelyiden suhteen. Funeralla ja sen yhteistyökumppaneilla on monen vuoden kokemus hautauspalvelualalta. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat ja ekologiset arkut ja uurnat, toiveidenne mukaiset kukkalaitteet, kestävät hautakivet ja monenmoiset erilaiset palvelut hautajaistilaisuuksiin.  Halutessanne voitte myös varata siunaustilaisuuteen Funeran edustajan auttamaan käytännön järjestelyissä paikan päällä.

Suunnittele hautajaiset itse

Apua puhelimitse tai sähköpostitse

Lähiomaiset järjestävät hautajaiset

Lähiomaiset järjestävät hautajaiset

Hautaustoimilaki määrää, että vainajan ruumis on tuhkattava tai haudattava viivytyksettä, mielellään 30 päivän sisällä kuolemasta. Tuhkauurna tulee haudata tai tuhkat sirotella vuoden kuluessa tuhkauspäivästä. 

Mikäli vainaja ei ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautajaisjärjestelyistään, huolehtii niistä leski (avio-tai avopuoliso), lähimmät perilliset kuten lapset tai lapsenlapset, tai vaihtoehtoisesti muut sukulaiset tai ystävät.

Jäähyväishetki (näyttö)

Jäähyväishetki

Osalle omaisista on tärkeää nähdä edesmennyt vielä viimeisen kerran arkussaan lepäämässä. Jäähyväishetki järjestetään yleensä juuri ennen vainajan kuljetusta ruumishuoneen yhteydessä olevassa kappelissa. Yleensä hautaustoimiston edustaja pukee tällöin edesmenneen ja asettaa hänet arkkuun, mutta halutessaan myös omainen voi osallistua pukemiseen. Edesmennyt voidaan pukea omiin vaatteisiinsa tai hautaustoimiston toimittamiin hautausvaatteisiin (valkoinen, pitkä yöpaidanomainen puuvillapaita ja sukat). Arkkuun voi jättää esimerkiksi kirjeen, valokuvia tai kukkia. Vaihtoehtoisesti jäähyväishetki voidaan järjestää myös siunaustilaisuuden yhteydessä siunauskappelin näyttöhuoneessa.

Hoidamme kaikki jäähyväishetken järjestelyt. Mikäli omaiset näin toivovat, myös vainajan ehostus ja meikkaus on mahdollista järjestää pientä korvausta vastaan.

Siunaustilaisuuden tai muun seremonian järjestäminen

Siunauksen tai muun seremonian järjestäminen

Mikäli vainaja on kuulunut johonkin uskontokuntaan, uskonto antaa ohjeet vainajan siunaamiseen ja hautaamiseen. Mikäli vainaja ei ollut uskonnollinen eikä kuulunut mihinkään seurakuntaan, omaiset voivat suunnitella hautaamisen ja muistotilaisuuden vapaammin.

Omaiset sopivat tapaamisessa papin kanssa siunaustilaisuuden kulusta. Tapaamisessa käydään läpi myös se mitä virsiä hautajaisissa veisataan. Siunaustilaisuuteen kuuluu tyypillisesti papin puhe ja siunaus, musiikkia, rukousta sekä omaisten kukkatervehdykset.

Siunaustilaisuus alkaa alkusoitolla ja/tai virrellä, jonka jälkeen on vuorossa kukkatervehdykset. Tämän jälkeen voi olla musiikkiesitys tai virsi. Seuraavaksi pappi sanoo johdantosanat, psalmin ja rukouksen. Näiden jälkeen on vuorossa Raamatun luku ja papin puhe. Sitten pappi lausuu siunaussanat ja tekee hiekalla ristin arkun päälle. Seuraavana voi tulla virsi ja sen jälkeen rukous ja Isä meidän -rukous, jota seuraa vielä Herran siunaus. Jos kukkia ei laskettu heti alkusoiton jälkeen, on niiden vuoro nyt. Tilaisuuden päättää päätösmusiikki, joka voi olla virsi ja/tai jokin muu musiikkiesitys. Raamatun luvun ja siunaamisen ajaksi seurakunta nousee seisomaan.

Sekä arkku- että tuhkahautauksessa siunaustilaisuuden kulku on lähes samanlainen. Suurimpana erona on se, että arkkuhautauksissa siunaustilaisuuden jälkeen arkku kannetaan kirkosta tai kappelista hautapaikalle ja lasketaan hautaan. Uurnahautauksissa arkku useimmiten jää kirkkosaliin.

Siunaus, muistohetki ja hautapaikka

Kirkossa tai kappelissa

Kirkossa tai kappelissa

Kun omaiset saapuvat kirkkoon tai kappeliin, he voivat osoittaa kunnioitustaan vainajaa kohtaan kävelemällä keskikäytävää pitkin, pysähtymällä pari metriä arkusta ja niiaamalla tai kumartamalla. Tämän jälkeen hautajaisvieraat voivat käydä istumaan paikoilleen.

Istumajärjestys

Istumajärjestys

Kirkossa tai kappelissa vainajan lähimmät omaiset istuvat takaa katsottaessa oikeanpuoleisessa etupenkissä ja vasemmalle asettuvat seuraavaksi lähimmät sukulaiset ja ystävät. Mahdolliset viralliset lähetystöt asettuvat vasemmalle. Muut hautajaisvieraat voivat valita paikkansa vapaasti.

Kukat ja kukkatervehdykset

Kukat ja kukkatervehdykset

Kukat kuuluvat perinteisesti hautajaisiin. Kukilla osoitetaan kunnioitusta vainajalle ja kerrotaan jälkeen jäävien ikävästä. Mikäli et itse pääse paikan päälle, voit osoittaa kunnioitustasi lähettämällä kukkia hautajaisiin. Myös lyhyet sähkeet ovat suosittu tapa osoittaa kunnioitustaan vainajaa ja omaisia kohtaan.

Kirkossa tai siunauskappelissa kukkatervehdykset lasketaan joko siunaustoimituksen alkupuolella tai sen lopuksi. Kukat voidaan laskea myös vasta haudalla. Kukat lasketaan yleensä istumajärjestyksessä niin, että lähimmät omaiset, jotka useimmiten myös istuvat lähimpänä arkkua, laskevat oman kukkalaitteensa ensimmäisenä. Kortteihin ja nauhoihin kirjoitetut tekstit luetaan ja kukat lasketaan arkun sivustalle oleville telineille. Ne voidaan laskea myös arkun kannelle tai viereen lattialle.

Kun vainaja haudataan arkussa, omaiset ottavat kukkalaitteet arkulta pois ennen kuin arkkua lähdetään kantamaan. Usein kaikkein lähimmät, puoliso, lapset ja lapsenlapset, voivat pudottaa hautaan pienen kimpun tai yksittäisen kukan. Kappelilta mukaan otetut kukkalaitteet lasketaan arkun hautauksen jälkeen haudalle. Jos vainaja tuhkataan ja arkku jää kappeliin tai kirkkoon, omaisten kannattaa sopia etukäteen, miten kukkien kanssa toimitaan.

Pukeutuminen

Pukeutuminen

Musta väri hallitsee edelleen hautajaispukeutumista. Naiset voivat kuitenkin käyttää valkoista paitapuseroa mustan jakun alla. Kirkkaita värejä käytetään harvemmin ja vieraiden on hyvä pitäytyä hillityissä sävyissä, kuten harmaissa ja tummansinisissä. Täysin etiketin vastainen pukeutuminen koetaan tilaisuutta loukkaavaksi.

Muistohetki

Muistohetki

Muistohetken tarkoitus on tuoda omaiset ja ystävät yhteen muistelemaan ja keskustelemaan. Muistohetken ohjelma on vapaa, mutta ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi musiikkia, runonlausuntaa tai muuta vastaavaa. Mikäli hautajaisiin on toimitettu adresseja, nämä yleensä luetaan muistotilaisuudessa sopivassa kohtaa ohjelmaa.

Muistohetken voi pitää missä vain, esimerkiksi kotona, seurakunnan tiloissa tai jossain muussa tilassa. Useimmiten muistohetkeen kuuluu myös tarjoilu. Tarjoilun voi hoitaa itse tai muistohetkeä varten voi tilata ruokaa pitopalveluyritykseltä. Soita meille (09 4257 9699), mikäli haluat apua muistohetken järjestämisessä.

Hautapaikka

Hautapaikka

Hautapaikka on yleensä hautausmaalla. Mikäli perheellä on olemassa oleva hautapaikka tai niin sanottu sukuhauta, tämän käytöstä voi sopia hautaustoimistossa ja seurakunnan kanssa. Voi myös tilata uuden hautapaikan. Ei tarvitse olla seurakunnan jäsen saadakseen hautapaikan, koska seurakunnat ovat velvollisia luovuttamaan hautapaikan kaikille kunnassa asuneille.

Hautaus voidaan suorittaa monelle eri tapaa, pääsääntöisesti perinteiset haudat ovat arkkuhautoja tai uurnahautoja. Hautaus voi myös tehdä muistolehtoon sirotteluna, sirotteluna mereen ja uusimpana vaihtoehtona tuhkan hautaamisena. Hautapaikkoina on myös olemassa kolumbaareja, jotka yleensä ovat kappelin tai kirkon sisätiloissa.

Hautaustoimilain mukaan tunnukseton hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueesta. Tunnustukseton hauta-alue on erillinen hautausmaa tai muusta hautausmaasta selvästi erottuvalla tavalla rajattu hautausmaan osa. Seurakunnalta voi tiedustella lisätietoja hautapaikasta.

Lisäkysymykset:

Vastaamme mielellämme kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin sekä puhelimitse että sähköpostitse. Voitte myös lähettää meille viestin painamalla alla olevaa painiketta.


Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Viesti

Lähettäessänne viestin meille, saatte aina myös kopion siitä omaan sähköpostiinne.